بازیابی رمز عبور

ایجاد یک رزرو
جستجوی پیشرفته

بایگانی وبلاگ

اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق نگار
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج...
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق نگار متراژ این اقامتگاه بوم گردی ۳۰۰ متر زمین و ۲۰۰ متر زیر بنا است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در کاشان می باشد . اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان دو طبقه و ۷ اتاق متفاوت دارد . اتاق نگار این اقامتگاه ظرفیت ۴ نفر را دارد و حمام و سرویس بهداشتی به صورت عمومی است . لازم به ذکر است که در این اقامتگاه تمام نکات بهداشتی را رعایت شده و بعد از تخلیه ضدعفونی می شود .
آوریل 10, 2021 , ۰
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق نارگل
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج...
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق نارگل متراژ این اقامتگاه بوم گردی ۳۰۰ متر زمین و ۲۰۰ متر زیر بنا است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در کاشان می باشد . اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان دو طبقه و ۷ اتاق متفاوت دارد . اتاق نارگل این اقامتگاه ظرفیت ۴ نفر را دارد و حمام و سرویس بهداشتی به صورت عمومی است . لازم به ذکر است که در این اقامتگاه تمام نکات بهداشتی را رعایت شده و بعد از تخلیه ضدعفونی می شود .
آوریل 10, 2021 , ۰
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق یاقوت
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج...
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق یاقوت متراژ این اقامتگاه بوم گردی ۳۰۰ متر زمین و ۲۰۰ متر زیر بنا است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در کاشان می باشد . اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان دو طبقه و ۷ اتاق متفاوت دارد . اتاق یاقوت این اقامتگاه ظرفیت ۳ نفر را دارد و در این اتاق حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی قرار دارد . لازم به ذکر است که در این اقامتگاه تمام نکات بهداشتی را رعایت شده و بعد از تخلیه ضدعفونی می شود .
آوریل 10, 2021 , ۰
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق زمرد
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج...
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق زمرد متراژ این اقامتگاه بوم گردی ۳۰۰ متر زمین و ۲۰۰ متر زیر بنا است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در کاشان می باشد . اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان دو طبقه و ۷ اتاق متفاوت دارد . اتاق زمرد این اقامتگاه ظرفیت ۴ نفر را دارد و در این اتاق حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی قرار دارد . لازم به ذکر است که در این اقامتگاه تمام نکات بهداشتی را رعایت شده و بعد از تخلیه ضدعفونی می شود .
آوریل 10, 2021 , ۰
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق شاه نشین
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج...
اجاره اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان اتاق شاه نشین متراژ این اقامتگاه بوم گردی ۳۰۰ متر زمین و ۲۰۰ متر زیر بنا است با امکانات کامل رفاهی برای اقامتی لذت بخش در کاشان می باشد . اقامتگاه بوم گردی ترنج کاشان دو طبقه و ۷ اتاق متفاوت دارد . اتاق شاهنشین این اقامتگاه ظرفیت ۱۳ نفر را دارد و در این اتاق حمام و سرویس بهداشتی اختصاصی قرار دارد . لازم به ذکر است که در این اقامتگاه تمام نکات بهداشتی را رعایت شده و بعد از تخلیه ضدعفونی می شود .
آوریل 10, 2021 , ۰
  • جستجوی پیشرفته