بازیابی رمز عبور

نتایج جستجوی شما

هشدار!!

قوانین مربوط به لغو رزرو هنگامی قابل اعمال است که رزرو اقامتگاه به صورت آنلاین انجام شده باشد در صورت رزرو مستقیم توافق فی مابین مسافر و میزبان مورد استناد است و سایت میزبان یاب در مورد رزروهای  مستقیم هیچ گونه مسئولیتی ندارد..

مقررات لغو رزرو اقامتگاه

با هدف حمایت از منافع میزبانان و میهمانان, به میزبانان اجازه داده می شود, تا از بین سه گزینه استاندارد شده, یک گزینه را بعنوان مقررات لغو رزرو اقامتگاه خود انتخاب کنند و در نمایه (پروفایل) اقامتگاه قرار دهند.

سیاست سهلگیرانه: در صورتی که رزرو, ۲۴ ساعت پیش از تاریخ ورود لغو گردد, کل اجاره بها پس از کسر ۱۰% کارمزد لغو, به میهمان بازپرداخت می شود.‏

یک روز قبل از ورود

برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر ۱۰ درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل ۲۴ ساعت قبل از ورود و تحویل اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه ۲۸ ام ساعت ۳ بعد از ظهر است, رزرو می بایست قبل از ساعت ۳ بعد از ظهر روز پنجشنبه ۲۷ ام توسط میهمان لغو گردد

زمان ورود

اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از ۲۴ ساعت مانده به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز پنجشنبه ۲۷ خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و ۱۰ درصد شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد

زمان خروج

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و ۱۰ درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

سیاست متعادل: در صورتی که رزرو, ۳ روز کامل پیش از تاریخ ورود لغو گردد, کل اجاره بها پس از کسر ۱۰% کارمزد لغو, به میهمان بازپرداخت می‏شود.‏

سه روز قبل از ورود

برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر ۱۰ درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل ۳ روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل اقامتگاه لغو گرد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه ۲۸ ام ساعت ۳ بعد از ظهر است, رزرو می بایست قبل از ساعت ۳ بعد از ظهر سه شنبه قبل یعنی ۲۵ ام لغو گردد

زمان ورود

اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از ۳ روز کامل به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز سه شنبه ۲۵ خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و ۱۰ درصد کارمزد لغو شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.

زمان خروج

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و ۱۰ درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

سیاست سختگیرانه: در صورتی که رزرو, ۵ روز کامل پیش از تاریخ ورود لغو گردد, ۸۰% اجاره بها به میهمان بازپرداخت می‏شود.

پنج روز قبل از ورود

برای بازپرداخت ۸۰% از مبلغ اجاره بها, رزرو میبایست ۵ روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روز جمعه ۲۸ ام ساعت ۳ بعد از ظهر است, رزرو میبایست قبل از ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه ۲۳ ام لغو گردد

زمان ورود

اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از ۵ روز کامل قبل از زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر روز یکشنبه ۲۳ خرداد) اجاره بها پس از کسر هزینه شب اول اقامت و ۵۰ درصد شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.

زمان خروج

در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو کند هیچ مبلغی بازگردانده نمیشود.

سیاست لغو رزرو بلند مدت (رزرو های ۳۰ روز و بیشتر): اجاره ماه اول در هر صورت بازپرداخت نخواهد شد.

زمان ورود

در صورتی که میهمان یک رزرو طولانی مدت ( ۳۰روز و بیشتر) را نهایی کند و سپس پیش از زمان ورود آن را لغو نماید اجاره بهای ماه اول (۳۰ روز اول) از کل رزرو, به میزبان پرداخت گردیده و به میهمان بازپرداخت نخواهد شد.

زمان خروج

در صورتی که میهمان پس از ورود تصمیم به خروج زودتر از موعد بگیرد, مبلغ اجاره بها به مدت ۳۰ روز از تاریخ لغو رزرو, به میزبان پرداخت گردد و مابقی روزها (در صورت وجود) به میهمان بازپرداخت خواهد گردید

هر اقامتگاه ثبت شده و هر رزرو تکمیل شده در “میزبان یاب” بطور شفاف, سیاست لغو رزرو انتخاب شده را نشان خواهد داد و در صورت لغو رزرو توسط میهمان, همان سیاست برای هر دو طرف اعمال خواهد گردید.