بازیابی رمز عبور

نتایج جستجوی شما

لیست شماره حساب های میزبان یاب:

تــوجه : 

  • شماره حساب های ذیل بنام مصیب علی پور ، جهت واریز وجوه مربوط به خدمات میزبان یاب مورد تایید است.
  • لطفا پس از واریز بصورت کارت به کارت / فیش بانکی / پرداخت از طریق سرویس های پرداخت آنلاین بانکی اطلاعات پرداخت را از طریق فرم ثبت فیش بانکی، به ما اعلام فرمایید .
Bank Mellat
bnk saman d

شماره کارت : ۶۹۴۳-۹۶۰۵-۳۳۷۵-۶۱۰۴

به نام مصیب علی پور

شماره حساب : ۸۴۳۱۳۷۳۶۲

شماره کارت : ۰۷۷۸-۳۱۷۷-۸۶۱۰-۶۲۱۹

به نام مصیب علی پور

شماره حساب : ۱-۱۹۰۸۴۶۶-۲۰-۸۲۴